Suositettu rasvaprosentti

Alla oleva taulukko osoittaa eri sukupuolten ja ikäryhmien rasvaprosenttien viitearvot.

Ikä Naiset Miehet

18-39 21-32 % 8-19 %

40-59 23-33 % 11-21 %

60-69 24-35 % 13-24 %

HUOMAA! Ruumiinrakenteesta riippuen voivat hieman korkeammat tai alhaisemmat arvot olla

normaaleja.

Yllä oleva taulukko on ainoastaan yleisluontoinen, tarkempaa rasvaprosentin määritystä haluttaessa on

otettava yhteys lääkäriin.

Huomaa, että rasvaprosentti ei muutu yhtä nopeasti kuin paino, vaan hitaammin. Sen vuoksi ei tule odottaa

suuria muutoksia punnitusten välillä. Myös rasvan ja lihasten välinen suhde muuttuu hitaasti.

Nesteprosentti

Maailman terveysjärjestön (WHO 2001) mukaan tulisi henkilön nesteprosentin olla alla olevissa rajoissa:

Naiset 50-55 %

Miehet 60-65 %

HUOMAA! Ruumiinrakenteesta riippuen voivat hieman korkeammat tai alhaisemmat arvot olla

hyväksyttäviä.

Aikuisen henkilön kehossa on noin 60 % nestettä. Nesteen määrä voi vaihdella monista syistä, esimerkiksi

vanhemmilla henkilöillä kehon nesteprosentti on alempi kuin nuoremmilla, miehillä nesteprosentti on

korkeampi kuin naisilla jne. Suurin osa nestemäärästä on muualla kuin rasvakudoksessa, joka tarkoittaa

siis sitä, että kehon nesteprosentti alenee automaattisesti rasvaprosentin laskiessa.

Lihasmassa

Lihasmassaan liittyen ei tällä hetkellä ei ole mitään yleisiä suuntaviivoja. Samalla on huomattava, että

lihasmassa koostuu myös nesteestä ja nämä molemmat otetaan huomioon sekä lihasmassaa että

nesteprosenttia arvioitaessa.

 

Teksti kopioitu suoraan OBH NORDICAN joltain ohjekirja sivulta...